Monday, November 4, 2013

Дээд боловсролын суурь хичээлийн сургалтын хөтөлбөр, сургалтын хэлбэр, заах аргыг шинэчлэхэд

Дээд боловсролын шинэчлэл төслийн
Дээд боловсролын мэргэжилтэн Г.Орхон

Өнөөдөр сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа ажлын байран дээр ямар мэдлэг, чадвар шаардлагатай байна гэсэн хэрэгцээг нь нарийн судалж, ажил олгогч нарын хүсч буй чадварлаг мэргэжилтнийг бэлтгэхэд боловсруулсан хөтөлбөр хангалттай байна уу, үгүй юү гэдгийг төгсөгчдөөсөө болон ажил олгогч нараас судалгаа авах замаар хянаж хөтөлбөрөө шинэчилдэг болжээ. Тэгвэл өнөөдөр ажил олгогч нарын нийтлэг шаардлага юу байна вэ? Tэдний хувьд тэртээ тэргүй технологи байнга шинэчлэгдэж байгаа өнөө үед төгсөгчдийн техник талын чадвар нь шууд ажиллах хэмжээнд хүрэхгүй байж болохыг хүлээн зөвшөөрч, техник чадварыг ажлын байран дээр дадлагажуулах боломжтой гэж үзэж байна.

Их, дээд сургуульд заавал судлах ‘хэрэггүй’ хичээлүүд Liberal Arts Education

               
Дээд боловсролын шинэчлэл төслийн 
Дээд боловсролын мэргэжилтэн Г.Орхон

‘Инженер болох хүнд шууд л мэргэжлийг нь түлхүү оруулахгүй, ерөнхий суурь хичээл гэсэн нэртэй ач холбогдолгүй олон янзын хичээлүүд орж цаг мөнгө их үрж байна’ гэж оюутнууд, эцэг эхчүүд шүүмжилж, харин их, дээд сургуулийнхан ‘Яамнаас стандартчилсан дээд боловсролын ерөнхий суурь хичээлүүд сургалтын төлөвлөгөөний дийлэнх хэсгийг эзлээд, мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх хичээлд оногдох цаг бага байна’ гэж шүүмжилцгээдэг.
Хэл, утга зохиол, түүх, гүн ухаан, логик ухаан, байгалийн ухаан, урлаг, экологи гэхчлэн дээд боловсролтой хүний зайлшгүй судлах ёстой ‘хэрэгтэй’ хичээлүүд яагаад ‘хэрэггүй’ хичээл гэж тооцогдох болов?

Sunday, October 20, 2013

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ИННОВАЦИ


ЮНЕСКО-оос ОХУ-д суугаа төлөөлөгч, ЮНЕСКО-ийн бүсийн төвийн захирал Проф.Д.Бадарч


Дал гаруй жилийн түүхтэй манай орны дээд боловсролын систем сүүлийн 30 орчим жилийн дотор хөгжлийн хоёр том үе шатыг туулсан байна. Эргэцүүлэн бодоод үзэхэд наяад оны дунд үеэс ерээд оны дунд үе хүртэл манай орны дээд боловсролын салбарын хямралын үе байжээ.Энэ үед төрөөс дээд боловсролд олгох санхүүжилтийн хэмжээ жил бүр 25 хувиар буурч, их сургуулийн анги танхимууд хоосорч, багш нарын цалин хөлс эрс буурч, авьяаслаг багш нар их сургуулиа орхин бизнесийн ертөнцөд хүч сорихыг зорьж, их сургуулийн ном сурах бичиг, сургалтын материаллаг бааз нь шинэчлэгдэж чадахгүй хоцрогдож, дээд боловсролын салбарыг хөл дээр нь тогтоох асуудал чухлаар тавигдаж байсан байна.

Wednesday, September 4, 2013

Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл


Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл (ДБШТ)-ийн гол зорилго нь Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас явуулж буй Монголын дээд боловсролын салбарыг шинэчлэх  үйл ажиллагааг дэмжихэд оршино. Дээд боловсролын салбарыг бүхэлд нь хамарсан сул тогтолцоог халахад эрх зүйн орчны шинэчлэлээр дамжуулан засаглал, удирдлага, санхүүжилтийн хэлбэрийг сайжруулах, сургалтын хөтөлбөрийг зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн боловсруулах, чанарын баталгаажилтийг дотоод чанарын хяналтаар бататгах, багш ажилчдын чадавхийг тогтмол дээшлүүлэх, сургалт, судалгааны чадавхи, орчин нөхцлийг сайжруулах, төр, хувийн хэвшлийн хамтын үйл ажиллагааг дэмжих, дээд боловсролын бодлогын орчныг  сайжруулах, иргэдэд тэгш хүртээмжтэй дээд боловсрол олгох зэрэгт шинэчлэлийн үйл ажиллагааг чиглүүлнэ.